SRC BELGESİ İÇİN KANUNİ GEREKLİLİKLER
  • Anasayfa
  • Src Belgesi İçin Kanuni Gereklilikler
SRC BELGESİ İÇİN KANUNİ GEREKLİLİKLER

SRC BELGESİ İÇİN KANUNİ GEREKLİLİKLER

SRC Belgesi Başvurusu SRC Belgesi Başvurusu İçin Kanuni Gereklilikler.


Kimler SRC Belgesi Alamaz?


Kursa kayıt olacak kursiyerler aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır. Adli sicil ve arşiv kayıtlarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması

En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması ve alacağı mesleki yeterlilik sertifikasına uygun sürücü belgesine sahip olması