SRC 5 -ADR BELGESİ
SRC 5 -ADR BELGESİ

SRC 5 -ADR BELGESİ

SRC 5 – ADR BELGESİ – KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin alması zorunlu olan belgedir.
SRC5- ADR Belgesi Almanın Şartları ve Kapsamı Nedir ?
* Öncelikle SRC 3 belgesi (Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı) yada SRC 4 belgesi (Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı) belgelerinden en az birisine sahip olması,
* Kullanacağı araca göre sürücü belgesine sahip olması,
* En az İlkokul Diplomasının olması,
* Kimyasal madde, yanıcı madde, patlayıcı madde vb. mal taşıyan her sürücünün SRC 5 Belgesi almakla yükümlüdür.

TEMEL +TANKER

SRC 5 TEMEL Eğitiminin İçeriği Nedir ?
Tehlikeli malların taşınmasıyla ilgili genel şartlar,
Başlıca tehlike türleri nelerdir,
Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin sorgulanacak/aranacak bilgiler,
Tehlike türleri için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levha kullanımı ve özellikleri Taşıtlardaki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri,
Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması-yapmaması gerekenler,
Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında alınacak tedbirler,
Paketlerin elleçlenmesi – istiflenmesi,
Emniyet bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin).
Çok-Modlu (MEGC) taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kaza, güvenlik, yangın, vb.),
!!! ADR TEMEL EĞİTİMİNİ TAMAMLAYANLAR ANCAK TANK(Tanker) EĞİTİMİ ALABİLİR .

SINIF 1 – SINIF 7

SINIF1 ve SINIF7 Eğitimleri
ADR / SRC5 Kapsamında Sınıf 1 (Patlayıcı Madde İçeren Nesneler) Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler)
ADR / SRC5 Belgesi kapsamında Sınıf 1 (Patlayıcı Madde İçeren Nesneler) ile Sınıf 7 (Radyoaktif Maddeler) belgesine sahip olabilmek için eğitime katılma koşulları aşağıdaki gibidir:
SRC5 Temel Eğitim Sertifikası ya da ADR / SRC5 Belgesi olanlar doğrudan Sınıf 1 ve Sınıf 7 eğitimlerine katılabilirler. ADR / SRC5 Belgesi olmayanlar öncelikle SRC5 Temel Eğitimini aldıktan sonra ancak Sınıf 1 ve Sınıf 7 eğitimi alabilmektedir.
ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi ;
Sınıf 1 – Patlayıcılar
1- Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,
2- Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.
ADR Temel Eğitimi tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi ;
Sınıf 7 – Radyoaktitler
1- İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,
2- Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, araca taşınması, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler,
3- Radyoaktif malzeme içeren bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.