SIKÇA SORULAN SORULAR
S-S-S

SRC 1 2 3 4 HAKKINDA

1- MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLMAZSA NE OLUR? OLMADIĞINI KİM ANLAYACAK VEYA KİM SORACAK?


4925 Sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nun amaç ve kapsamı ifadeleri içinde açıkça belirlenmiştir.
Yolcu veya eşya-kargo taşımacılığı sektörü içinde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilikler ile yine sektör içinde taşımacılık faaliyetlerini yöneten, sevk ve idare eden; İşveren, yönetici, koordinatör, operasyon sorumlusu, şef, uzman, sürücü vs. konumundaki tüm bireyler, mesleklerini idame ettirebilmek için Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır.

Aksi halde Kara yollarında: İşveren; Taşımacılık faaliyetlerinde bulunamaz, profesyonel bazda çalışanlar; Sektör içinde mesleğini icra edemez, sürücüler; Kesinlikle ticari araçları kullanamaz. T.C Ulaştırma Bakanlığı’nın emir ve talimatları ile görevlendireceği valilikler, belediyeler ve zabıta birimleri, T.C İçişleri Bakanlığı Polis Teşkilatı, T.C Maliye Bakanlığı Denetim Elemanları, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Personeli, Jandarma ile Bakanlığın görevlendireceği diğer kamu personeli, kanun kapsamında yer alan yönetmelikler mevzuatıyla ilgili denetim yapacak, sorgulayacak gerekirse geçerli olan cezai müeyyideleri uygulayacaktır.

2-WEB SAYFANIZI İNCELEDİKTEN SONRA, DÜKKANDA ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN SRC BELGESİ ALMASI GEREKTİĞİNİ ANLADIK. ELEMAN İŞTEN AYRILIRSA NE OLACAK?Mesleki yeterlilik belgeleri kişiye mahsustur, belge üzerinde hak sahibi olan kişi bizzat belgenin sahibidir. Elemanınız işten ayrıldığında doğal olarak SRC türü belgesiyle birlikte ayrılacaktır. Bu nedenle taşımacılık faaliyetleriniz çerçevesinde eleman alır iken, başvuru sahibinden mesleki yeterlilik belgesinin olup olmadığını sorunuz.

ADR (SRC 5) BELGESİ VE ADR (SRC 5) EĞİTİMİ

Ticari araç sürücüleri için SRC zorunlu belgedir. SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

ODY ve ÜDY EĞİTİMLERİ

ODY BELGESİ (ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ)


Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ ALMA SÜRECİ;


Ody belgesi eğitimine başvuru yapmak için en az ortaokul mezunu olmanız gerekmektedir. Ody3 belgesi için toplam eğitim süresi 95 saat olup, Ody4 belgesi için ise 72 saat eğitime devam etme zorunluluğu vardır. Bu eğitimleri alan yönetici adayları Milli Eğitim Bakanlığının yapacak olduğu Mesleki Yeterlilik Sınavına girerek en az 70 puan almaları gerekmektedir. Bu puan barajını aşan adaylar Orta Düzey Yönetici Unvanına sahip olurlar.

Tehlikeli madde güvenlik danişmanliği

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kimdir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3'te belirlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.